Code of Conduct

Code of Conduct:
 
Formålet med denne Code of Conduct er at sikre, at Contrazt Aps ’ leverandører i videst muligt omfang driver deres virksomhed i overensstemmelse med internationalt anerkendte minimumsstandarder for så vidt angår menneskerettigheder, arbejdstagerrettigheder samt miljø Contrazt Aps lever op til disse standarder, og forventer derfor det samme af vore leverandører, hvorfor det er en forudsætning for et samarbejde, at disse skriver under på at ville overholde denne Code of Conduct.
 
Contrazt ApS | CVR: 36713240 | 'Jakobshus' Stationsvangen 5, 1, DK 8541 Skødstrup  | Tlf.: +45 2340 8388 | contrazt@contrazt.dk